Mikołaj Rejs

Od końca lat 90-tych aktywny w sferze sztuki ulicy. Prowadzi warsztaty, organizuje wystawy projektuje oraz wykonuje murale, obrazy. Reprezentował nasz kraj na 40-lecie grupy wyszehradzkiej na zaproszenie ambasady Polski w Lizbonie, stypendysta miasta Krakowa w zakresie sztuka ulicy.