Debata – Co z tą kulturą?

UPDATE: Zapraszamy do licytacji dzieł artystek i artystów podarowanych na rzecz organizacji konferencji i debaty. Link: https://zrzutka.pl/kmjur6#rewards

Nagranie z wydarzenia Co z tą kulturą?
Kraków, Hevre, 2.02.2024

Wychodzimy z potrzebą szerokiej, publicznej debaty nad kondycją kultury w Krakowie. Przyczynkiem stała się trwająca od kilku miesięcy debata medialna, dotycząca przyszłości Składu Solnego w obliczu planowanej w jego miejscu inwestycji, związanej z powołaniem do życia nowej instytucji kultury. Oprócz dyskusji przebiegającej w atmosferze dobrej woli i gotowości do znalezienia kompromisu, padło też wiele krzywdzących słów, wiele niedomówień i półprawd. 

W skali Krakowa Skład Solny jest miejscem wyjątkowym. To prężny dom pracy twórczej artystów i społeczników z rozpoznawalnością w kraju i za granicą. 
Wspomniana wyżej dyskusja w przestrzeni publicznej o przyszłości Składu Solnego skłania do refleksji nad istotą funkcjonowania kultury w mieście.

Wygląda na to, że wszyscy, którzy jesteśmy zatroskani o przyszłość krakowskiego dziedzictwa kulturalnego, stanęliśmy w obliczu poszukiwań nowych pól i dróg współpracy pomiędzy podmiotami. A ta będzie możliwa jedynie w atmosferze porozumienia i wzajemnego zrozumienia poszczególnych stron. Nie ulega wątpliwości, że przyszedł czas na szeroką dyskusję o kulturze. Wobec tego, organizujemy konferencję, na którą zaprosiliśmy szerokie grono ekspertów i praktyków. Częścią konferencji będzie debata kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Krakowa. Liczmy na ciekawą dyskusję.


Ramowy program spotkania “Co z tą kulturą?”

2 lutego 2024, Hevre, ul. Beera Meiselsa 18 w Krakowie
Start: 10:30


 1. Architektura kultury (10:45)
  Panel z udziałem ekspertów i ekspertek poświęcony kreowaniu, adaptowaniu i utrzymywaniu infrastruktury kultury.
  Uczestnicy: Monika Arczyńska, Maciej Jagielak, Maciej Rydz, Bogna Świątkowska, Małgorzata Tomczak
  Prowadząca: Dorota Leśniak-Rychlak
 2. Po co nam ten konflikt? (12:00)

  Dyskusja o statusie i przyszłości Składu Solnego oraz Planety Lem.
  Uczestnicy: Bartolomeo Koczenasz, Łukasz Maślona, Robert Piaskowski, Agata Wąsowska-Pawlik
  
Prowadząca: Bogna Świątkowska
 3. Szpital Przemienienia / Kraków Lema (13:15)
  Przyszłość Planety Lem – gdzie? jak? na jakich warunkach?
  Uczestnicy: m.in. Mirosław Jabłoński, Aleksander Janicki, Maciej Prus
  Prowadząca: Małgorzata Nieciecka-Mac
 4. Debata prezydencka o kulturze (14:30)
  
Chęć udziału wyrazili: Łukasz Gibała, Andrzej Kulig, Stanisław Mazur, Aleksander Miszalski
  Prowadzący: Justyna Nowicka, Jacek Bańka

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze starania w organizacji tego wydarzenia, zapraszamy na stronę zrzutki. LINK