składsolny.pl Skład Solny Kraków

Hackathon Architektoniczny

Wymyślmy park wokół

Składu Solnego

Stowarzyszenie Skład Solny wraz z Radą Dzielnicy XIII Podgórze zaprasza na Hackathon Architektoniczny “Wymyślmy park wokół Składu Solnego”, który odbędzie się 8 i 9 czerwca w Składzie Solnym przy ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie.

Wydarzenie to ma połączyć artystów, społeczników, architektów i mieszkańców Krakowa w kreatywnym działaniu. W czasie wydarzenia uczestnicy będą pracować nad koncepcją parku, który jest alternatywną propozycją dla terenu pomiędzy stacją kolejową Kraków Zabłocie, a placem Bohaterów Getta. To wyjątkowa przestrzeń, która leży na styku dwóch szybko rozwijających się obszarów miejskich Krakowa. Sercem planowanego parku jest historyczny budynek Składu Solnego, w którym od ponad 25 lat działają społecznicy i artyści będący przedstawicielami różnych dziedzin sztuki takich jak malarstwo, rzeźba, fotografia, muzyka czy performance.

Zapraszamy do puszczenia wodzy fantazji i wspólnej kreatywnej pracy nad wizją dla tego fragmentu miasta. Do podzielenia się swoimi pomysłami zaproszeni będą również mieszkańcy Krakowa, którzy będą mogli zaproponować swoje pomysły na warsztatach poprzedzającym hackathon.

Termin rejestracji zgłoszeń do udziału mija 24 maja 2024 r.

UWAGA: Przedłużamy termin naboru uczestników do 29 maja 2024 r. do godziny 23:59 (jest to ostateczny termin zgłoszeń)

  • Formularz zgłoszeniowy dla uczestników:

https://forms.gle/zvuKSP9HmF9zyQwJ7 

  • materiały wyjściowe w tym obowiązujący MPZP:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=139686 

  • Formularz konsultacyjny dla mieszkańców

https://bit.ly/Sklad-Konsultacje 

Widok na teren pomiędzy ul. Na Zjeździe i stacją Kraków Zabłocie od strony placu Bohaterów Getta (obszar projektowy)

Widok z góry na teren pomiędzy ul. Na Zjeździe i stacją Kraków Zabłocie (obszar projektowy)

PLAN WYDARZENIA:

25 maja 2024 r. w godz. od 11:00 do 13:00 – wizja lokalna w Składzie Solnym. Zapraszamy mieszkańców Krakowa oraz osoby zainteresowane wzięciem udziału w Hackathonie arichtektonicznym na zapoznanie się z obszarem projektowym w terenie oraz na zwiedzanie pracowni w Składzie Solnym. Podczas wizji lokalnej, będzie można zaproponować swoje pomysły odnośnie projektowanej przestrzeni. Sugestie te zostaną przekazane zespołom projektowym.

8 czerwca 2024 r. w godz. od 10:00 do 20:00 – pierwszy dzień hackathonu w Składzie Solnym przy ul. Na Zjeździe 8, 30-527 Kraków (wejście i rejestracja od strony drzwi frontowych od ul. Na Zjeździe)

10:00-12:00 wprowadzenie, oprowadzanie po projektowanym terenie

12:00-14:00 praca Zespołów

14:00-15:00 obiad

15:00-20:00 praca Zespołów

9 czerwca 2024 r. w godz. od 10:00 do 20:00 – drugi dzień hackathonu w Składzie Solnym przy ul. Na Zjeździe 8, 30-527 Kraków

10:00-15:00 praca Zespołów

15:00-16:00 obiad

16:00-18:00 prezentacja prac

18:00-20:00 obrady Jury i wyniki

15 czerwca 2024 r., w godz. od 15:00 do 19:00 – Wystawa i wernisaż, w Składzie Solnym przy ul. Na Zjeździe 8, 30-527 Kraków.

Hackathon został objęty patronatem medialnym Wydawnictwa A&B

Hackathon organizowany jest wspólnie z Radą Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie

Internet do Składu Solnego na wydarzenie dostarczyła firma S-NET Grupa Toya