składsolny.pl Skład Solny Kraków

Czym jest Skład Solny?
Skład Solny jest miejskim zabytkiem z XVIII w., w którym mieściły się m.in. magazyn soli, koszary i drukarnia, a od lat 90 ubiegłego wieku znajdują się pracownie krakowskich artystów i rzemieślników. Od 2019 roku budynek w całości służy działalności kulturalnej, artystycznej i społecznej.

Co się dzieje w Składzie Solnym?
W Składzie Solnym działają artyści i artystki, organizacje pozarządowe, zespoły muzyczne, galerie sztuki, klub muzyczny, studio nagrań, studio dawnej fotografii, pracownia lutnicza, szkoła produkcji muzycznej oraz sezonowa pracownia szkutnicza. Unikalność tego miejsca polega na jego niespotykanej różnorodności i wynikających z nich powiązań społeczno-artystycznych.

Jak wygląda Skład Solny w liczbach?
11 artystek, 15 artystów, 2 galerie, 72 wystawy, 80 happeningów, 140 otwartych warsztatów, ponad 150 różnych wydawnictw muzycznych, 550 godzin jam session, 11 zespołów muzycznych, ponad 100 uczniów szkoły muzycznej Outpost, 5 Wodnych Mas Krytycznych, 64 obiekty pływające, 400 tabliczek Sióstr Rzek, 10 projektów edukacji ekologicznej, 2000 laptopów dla Ukrainy, 200 tys. słoików zupy, 200 osób z Ukrainy codziennie otrzymujących wsparcie, studio fotograficzne, ciemnia, 2 pracownie konserwatorsko–rzeźbiarskie, 2 scenografów, 40 dużych rzeźb… Sam Peter Bogatka namalował 300 obrazów w pracowni w Składzie Solnym, którą wynajmuje od 25 lat.

Kto finansuje Skład Solny?

Budynek dawnego Skład Solny jest własnością miasta Kraków, które wynajmuje w nim odpłatnie lokale użytkowe. Najemcy mają zawarte umowy z miastem i płacą czynsz, podatek od nieruchomości, oraz media.


Dlaczego społeczność Składu Solnego protestuje, skoro od dawna było wiadome, że miasto planuje inwestycje w tym miejscu?

Przez ostatnie 25 lat na działce, na której stoi dawny Skład Solny, planowano około 3-4 inwestycji. Czas na te inwestycje się wydłużał, co stworzyło warunki do rozwoju całego ekosystemu jakim stawał się Skład Solny przez ostatnie 25 lat. Można powiedzieć, że Skład Solny jako społeczność powstał trochę z przypadku, nasycony energią tworzących go ludzi. Dopiero w listopadzie 2023 roku ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisali list intencyjny ws. współprowadzenia instytucji Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Był to znak, że planowana inwestycja może jednak dojść do skutku. Pojawiająca się wizja wyprowadzki sprawiła, że użytkownicy Składu Solnego spojrzeli na swoją sytuację z pewnej perspektywy i spostrzegli, że stanowią prawdziwie unikatowy i wzajemnie się uzupełniający artystyczny konglomerat. Zawiązanie się akcji medialnej miało na celu zwrócenie uwagi na fakt istnienia domu pracy twórczej oraz możliwości rozwoju tego miejsca wraz z pobliskim terenem.

Dlaczego Skład Solny warto rozwijać i remontować w obecnej formie?

Remont Składu Solnego w obecnej formie i adaptacja terenu wokół będzie sprzyjać zachowaniu lokalnego charakteru i tożsamości dzielnicy. Proponujemy zagospodarowanie terenu wokół budynku w formie parku z udogodnieniami wg potrzeb mieszkańców, uatrakcyjniając tym samym ciąg terenów zielonych, mieszczących się wzdłuż Wisły. Budynek Składu Solnego mógłby się stać pawilonem w parku.

Rozwój i dbałość o Skład Solny rozumiany jako dom pracy twórczej, otoczony terenem zielonym, realizuje Cele Strategiczne Rozwoju Krakowa (Strategia Rozwoju Krakowa “Tu chcę żyć – Kraków 2030”, a także projektu aktualizacji na lata 2030-2050). Otwarcie terenu na mieszkańców (park) realizuje Cel Strategiczny I (Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach innowacji, nauki, gospodarki i kultury) oraz Cel Strategiczny IV (Kraków – miasto przyjazne do życia).. Działalność Składu Solnego wpisuje się w Cel Strategiczny III (Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia).  

Modernizacja Składu Solnego wpisuje się w zobowiązanie przyjęte przez Kraków w ramach projektu “Zeroemisyjny Kraków”, przyjętego w ramach EIT Climate-KIC “Deep Demonstrations of Healthy, Clean Cities” (2019 i dalsze). 

Jak można zadbać o budynek Składu Solnego? 

Skład Solny jak każdy budynek zabytkowy wymaga stałej opieki. Ekspertyzy wykonywane w ostatnich latach wykazały dobry stan stropów i murów oraz zalecały zakres w jakim należy zadbać o elewacje, rynny i dach. Rokrocznie dostępne są publiczne środki na remont tego typu obiektów zarówno ministerialne jak i unijne. Przykładem są program Ochrona Zabytków czy Program Odbudowy Zabytków. Nie jest konieczne, aby obecni najemcy na czas remontu musieli przenosić swoją działalność w inne miejsce. W 2015 roku budynek wraz lokalami przeszedł termomodernizację.