Fundacja Otwarty Plan

Fundacja Otwarty Plan jest organizacją pozarządową, której celem jest działanie na rzecz ochrony środowiska, zmian klimatu, edukacji ekologicznej i globalnej, zielonej gospodarki, zmian w przestrzeni publicznej, zrównoważonego transportu, lokalnej konsumpcji żywności oraz odnawialnych źródeł energii. W obszarze naszych szczególnych zainteresowań jest upowszechnianie i rozwijanie idei zrównoważonego miasta, które rozumiane jest przez nas jako miasto przyjazne ludziom i przyrodzie. Łączymy aspekty lokalne i globalne przedstawianych przez nas zjawisk, a tematykę edukacji globalnej pokazujemy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Realizujemy kampanie informacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Strona: otwartyplan.org