Apel o debatę ekspercką w sprawie przyszłości krakowskiej kultury.

Skład Solny, a planowana inwestycja Planeta Lem.
Apel o debatę ekspercką w sprawie przyszłości krakowskiej kultury.

            Wobec zapowiedzi zakończenia funkcjonowania domu pracy twórczej na krakowskim Podgórzu w budynku Składu Solnego, funkcjonujący symbiotycznie artyści i społecznicy, postanowili zjednoczyć się we wspólnym działaniu. Działaniu, mającym na celu opowiedzenie opinii publicznej o Składzie Solnym – o jego twórczym wpływie na życie Krakowa, o swojej oddolnej i spontanicznej żywiołowości, o osiągnięciach na polu kultury, o działalności społecznej i aktywistycznej, o twórczym wkładzie w krakowskie dziedzictwo – by wymienić tylko nieliczne z wielu inspirujących i wartościowych zasług artystów i społeczników ze Składu Solnego. W efekcie tego oddolnego zorganizowania się poznaliśmy Skład Solny bliżej: opowieść o tym miejscu rozpoczęła się na początku listopada, podczas sesji Rady Miasta Krakowa, a następnie dotarła do lokalnych mediów. Kulminacją tych działań był dzień otwarty Składu Solnego z okazji 25-lecia działalności, zorganizowany 25 listopada 2023 r., w trakcie którego można było przekonać się jak cenny jest wkład artystów i społeczników ze Składu.

            Skład Solny to miejsce i dom dla tysięcy odbiorców sztuki, miejsce spotkań różnych pokoleń, miejsce codziennej edukacji artystycznej i społecznej, z której korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy i mieszkanki, ale także osoby mieszkające w innych dzielnicach Krakowa, osoby z całej Polski oraz społeczność międzynarodowa. To tu przystań znalazło kilku odbywających się w Krakowie festiwali. Tu udzielana jest pomoc tysiącom uchodźców wojny w Ukrainie. Poza twórcami z bogatym dorobkiem artystycznym swoją siedzibę mają tu organizacje, firmy i kolektywy: Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka, Fundacja Kalina (Zupa dla Ukrainy), Fundacja Otwarty Plan, Galeria Skład Solny, GetADarkroom (ciemnia fotograficzna, studio), Kolektyw Siostry Rzeki, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny , MuseLab (studio produkcji muzycznej), Outpost (kolektyw i szkoła produkcji muzycznej), Rock House (sale prób), Stowarzyszenie Mosaic. 

            Działalność Składu Solnego w ciągu ostatnich kilku lat to setki rozmaitych wydarzeń. Zorganizowano tu między innymi 72 wystawy, 80 happeningów, 140 otwartych warsztatów dla mieszkańców, 5 Wodnych Mas Krytycznych, powstało ponad 150 wydawnictw muzycznych, odbyliśmy 550 godzin jam session, wyedukowaliśmy ponad 100 uczniów szkoły produkcji muzycznej Outpost, stworzyliśmy 64 obiekty pływające, 400 tabliczek Sióstr Rzek, 10 projektów edukacji ekologicznej. Wydaliśmy dla uchodźców z Ukrainy: 2000 laptopów, 200 tys. litrów zupy, a 200 osób z Ukrainy codziennie otrzymuje wsparcie. Aktywiści, którzy znaleźli tutaj swoją siedzibę mają na swoim końce takie inicjatywy jak m.in. obrona Zakrzówka przed inwestycją deweloperską (akcja Modraszek Kolektyw), obrona hotelu Cracovia, który miał zostać wyburzony, a będzie odziałem Muzeum Narodowego. 

            Skład Solny jest ważnym centrum społeczno-artystycznym na mapie Krakowa, który – co warto podkreślić – powstał tylko z inicjatywy ludzi, a nie zewnętrznego finansowania. Składu Solnego nikt nie wymyślił. Istnienie tej społeczności w niezmienionej formie leży w interesie miasta, jego mieszkańców oraz wszystkich artystów i społeczników, bo może stanowić wizytówkę Krakowa w Polsce i na świecie.

            Podpisani pod apelem artyści i społecznicy jednym głosem podkreślają, że ich celem nie jest „blokowanie”, jak to było gdzieniegdzie sugerowane, potrzebnej miastu inwestycji w Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Są świadomi doniosłości i wagi krakowskiego literackiego dziedzictwa, z wybitną twórczością Stanisława Lema na czele i z pełnym przekonaniem popierają dążenia literackiego środowiska Krakowa. Jednocześnie, marzą o tym, by możliwy był dalszy rozwój ich artystycznego środowiska, z poszanowaniem ich postulatów, dotyczących warunków niezbędnych dla kontynuowania ich profesjonalnej i wysoce jakościowej pracy artystycznej i społecznej. Skład Solny jest otwarty na wszelkie propozycje, jednak, co ze szczerym żalem i przy zachowaniu dobrej woli współpracy i uzyskania kompromisu przyznają członkowie tej społeczności, dotychczasowe proponowane rozwiązania ze strony przedstawicieli samorządu budzą szereg kluczowych wątpliwości, które omawiane są na linii Skład Solny – przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa. Ta sprawa wymaga dalszych rozmów i konieczna jest przy tym deklarowana dotychczas przez obie strony dobra wola rozwiązania sytuacji. Zastanawiające jest, że w dotychczasowej dyskusji o tej sprawie mowa była jedynie o koniecznej wyprowadzce konglomeratu artystycznego Skład Solny z jego dotychczasowego matecznika, a nie brane są pod uwagę inne ewentualności. Zważywszy na wspomniane tutaj, a omówione szerzej w innych miejscach wątpliwości formalne i finansowe co do planu budowy Centrum Literatury i Języka Planeta Lem na terenie Składu Solnego, dziwić może brak dyskusji nad alternatywnymi rozwiązaniami gdy chodzi o lokalizację tego ważnego miejsca dla krakowskiego dziedzictwa literackiego.

            Omówiona powyżej sprawa skłania do podjęcia szerszej dyskusji na wiele tematów, związanych z zagadnieniami takimi, jak funkcjonowanie oddolnej sztuki w ramach struktur samorządowych, organizacja i finansowanie publicznych instytucji kultury, ich oddziaływanie na lokalną społeczność, wsparcie ze strony samorządu dla działalności społecznej i artystycznej, relacje pomiędzy instytucjonalną i oddolną odsłoną tych dwóch rodzajów działalności, i wiele więcej. Jest ona przyczynkiem do podjęcia szerszej debaty eksperckiej, dotyczącej powyższych zagadnień, z udziałem zarówno specjalistów (socjologów, prawników, architektów, urbanistów, historyków sztuki i in.), jak i przedstawicieli samorządu, artystów nieinstytucjonalnych, miejskich aktywistów i społeczników, lokalnej społeczności, itd.

            My, niżej podpisani, apelujemy o odroczenie głosowania nad wydzieleniem nowej jednostki kultury Centrum Literatury i Języka Planeta Lem do czasu przeprowadzenia rzetelnej eksperckiej debaty, która na podstawie powyżej omówionej sprawy podniesie zagadnienia ważne z punktu widzenia funkcjonowania współpracy na linii samorząd – kulturalna i społeczna oddolna działalność – społeczność lokalna – mniejsze instytucje kultury – i in. Jej efektem mogłoby być wypracowanie rozwiązań, cementujących dobre praktyki w tym zakresie, które mogłyby służyć w przyszłości nie tylko w Krakowie, lecz i w innych miejscach Polski; a przede wszystkim doprowadzi do zapewnienia artystycznej społeczności ze Składu Solnego odpowiedniego miejsca do dalszej działalności twórczej i społecznej, gdyż leży to w interesie polskiej sztuki i społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy w ramach debaty poruszyć kwestię wyraźnie zaburzonej równowagi pomiędzy działalnością kulturalną, organizowaną odgórnie – przez samorządy, ministerstwo, czy inne instytucje, a tą oddolną, spontaniczną. Obie formy organizacji są ważne dla rozwoju kulturalnego, a ich współpraca mogłaby być twórcza i owocna. Jednak wobec zaburzenia stosownych proporcji między tymi dwiema formami organizacji, częstokroć nie jest możliwa. Skład Solny jest planetą nie tylko zamieszkaną, jest aktywną społecznością, wieloaspektową wypracowaną zbiorowością. Ta planeta to samorodna, autentyczna, naturalna, abiogenna materia, powstała z żywych, niezwykle twórczych i kreatywnych intencji konkretnych ludzi, ludzi którzy w niezwykły jak na obecne czasy, kultywują rolę wspólnotowego i oddolnego działania nie tylko twórczego ale przede wszystkim obywatelskiego. 

            Ta sprawa musi zostać dogłębnie przemyślana i przedyskutowana.

Apel podpisali (do dnia 13.12.2023)

 1. Marta Deskur – artystka wizualna
 2. Dominik Podsiadły – artysta multidyscyplinarny
 3. Dawid Mateusz – poeta
 4. Artur Tajber – artysta intermedialny, performer, Wydział Intermediów ASP w Krakowie
 5. Janek Simon – artysta wizualny
 6. Joanna Rajkowska – artystka wizualna
 7. Dominik Jałowiński – artysta wizualny, performer, kurator
 8. Marta Sala – artystka wizualna
 9. Marta Romankiv – artystka interdyscyplinarna
 10. Xawery Deskur – artysta interdyscyplinarny
 11. Kuba Bąkowski – artysta wizualny
 12. Wojciech Dada – artysta wizualny, Akademia Sztuki w Szczecinie
 13. Rafał Jakubowicz – artysta wizualny
 14. Piotr Krajewski – kurator i dyrektor Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu
 15. Mateusz Kozieradzki – historyk sztuki, kurator, prezes fundacji ZW w Toruniu
 16. Małgorzata Antoszewska – Moneta – artystka wizualna
 17. Kuba Szreder – kurator, teoretyk sztuk interdyscyplinarnych, wykładowca WZKW Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 18. Romuald Demidenko – kurator, historyk sztuki
 19. Joanna Synowiec – kuratorka, animatorka kultury
 20. Katarzyna Górna – artystka wizualna
 21. Robert Kuśmirowski – artysta wizualny
 22. Weronika Zalewska – artystka intermedialna
 23. Grzegorz Borkowski – kurator i krytyk sztuki
 24. Piotr Sikora – krytyk i kurator sztuki
 25. Magdalena Morawik – kuratorka, producentka
 26. Joanna Pawlik – artystka wizualna
 27. Karolina Wiktor – artystka wizualna
 28. Łukasz Surowiec – artysta wizualny
 29. Agata Smalcerz – historyczka sztuki, kuratorka, dyrektorka Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej
 30. Magdalena Kownacka – historyczka sztuki, kuratorka, wykładowczyni ASP Kraków
 31. Wojciech Gilewicz – artysta wizualny
 32. Bartosz Nowak – artysta wizualny, kurator
 33. Aneta Rostkowska – krytyczka, kuratorka
 34. Yulia Krivich – fotografka, artystka wizualna, wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie
 35. Marcin Polak – artysta wizualny, kurator, krytyk 
 36. Łukasz Jastrubczak – artysta wizualny, intermedialny, muzyk
 37. Łukasz Trzciński – artysta, kurator, prezes Fundacji Imago Mundi
 38. Patrycja Cichosz – artystka wizualna
 39. Ewa Łączyńska – Widz – kuratorka, krytyczka, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie
 40. Przemek Branas – artysta wizualny, performer
 41. Jakub de Barbaro – grafik
 42. Karolina Vysata – historyczka, animatorka kultury, kuratorka
 43. Michał Sosna- artysta wizualny
 44. Jadwiga Sawicka – artystka wizualna
 45. Maria Brewińska – kuratorka, menadżerka kultury
 46. Aleksander Hudzik – redaktor naczelny magazynu o kulturze Mint 
 47. Dominik Ritszel – artysta wizualny
 48. Weronika Wysocka – artystka
 49. Sarmen Beglarian – kurator sztuk wizualnych
 50. Martyna Miller – artystka wizualna
 51. Agnieszka Rayzacher – krytyczka i kuratorka sztuki
 52. Luiza Nader – krytyczka i historyczka sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 53. Anna Pajęcka – krytyczka sztuki i teatru, dwutygodnik.com
 54. Agata Biskup – artystka wizualna
 55. Honorata Martin – artystka wizualna
 56. Stanisław Ruksza – krytyk sztuki, kurator, dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie
 57. Szymon Maliborski – kulturoznawca, historyk sztuki, teoretyk
 58. Magdalena Ciemierkiewicz – artystka wizualna
 59. Adam Rzepecki – artysta
 60. Stanisław Koba – artysta, Galeria Skład Solny
 61. Diana Dyjak Montes de Oca – artystka
 62. Tawa Dyjak – artysta
 63. Barbara Maroń – artystka
 64. Marek Zawierucha – scenograf
 65. Igor IGO Walaszek – muzyk
 66. Piotr Wykurz – muzyk, Clock Machine, Stowarzyszenie Ars Latrans
 67. Jakub Jaworski – muzyk, Gypsy and the Acid Queen
 68. Konrad Nikiel – muzyk, Clock Machine
 69. Grzegorz Wardęga – muzyk, Runforrest
 70. Mateusz Okoński – artysta
 71. Grzegorz Siembida – artysta
 72. Maciej Piotr Prus – pisarz
 73. Angelika Bogdanowicz-Prus – konserwator dzieł sztuki
 74. Cezary Ciszewski – reżyser, dziennikarz, fotograf
 75. Olimpia Maciejewska-Gijbels – kuratorka
 76. Katarzyna Janicka – reżyserka
 77. dr hab. Maria Luiza Pyrlik – artystka wizualna, Wydział Intermediów ASP
 78. Mania Strzelecka – pisarka, malarka
 79. Janusz Rudnicki – pisarz
 80. Patryk Kosenda – poeta
 81. Igor Jarek – pisarz
 82. Ziemowit Szczerek – pisarz
 83. Piotr Marecki – właściciel wydawnictwa
 84. Ola Małecka – właścicielka wydawnictwa
 85. Mariusz Czubaj – pisarz
 86. Dorota Kotas – pisarka
 87. Joanna Aglaja Joy – poetka
 88. Marcin Koszałka – reżyser, operator
 89. Jerzy Mazzolewski – muzyk
 90. Weronika Gogola – pisarka
 91. Mariusz Szczygieł – pisarz
 92. Patrycja Mnich – pisarka, scenarzystka
 93. Zbigniew Rokita – pisarz
 94. Dariusz Pago – poeta
 95. Maja Staśko – poetka, aktywistka
 96. Piotr Siemion – pisarz
 97. Marta Frej – artystka wizualna
 98. Aleksandra Wojtaszek – pisarka
 99. Sylwia Chutnik – pisarka
 100. Justyna Bargielska – poetka
 101. Aleksandra Łojek – pisarka
 102. Wojtek Kuczok – pisarz
 103. Jędrzej Morawiecki – pisarz
 104. Jędrzej Słodkowski – dziennikarz, Gazeta Wyborcza
 105. Sławomir Shuty – pisarz
 106. Michał Dziadkowiec – menadżer kultury, Fundacja Krakowska 34
 107. Bogna Świątkowska – menadżerka kultury, Fundacja Bęc Zmiana
 108. dr hab. Ewa Alicja Majewska – teoretyczka kultury, profesorka SWPS Warszawa
 109. dr Joanna Kiliszek – historyczka sztuki, menedżerka kultury i kuratorka
 110. Ignacy Matuszewski – muzyk, Ralph Kamiński, Teatr Variete
 111. Mateusz Sarapata – producent muzyczny
 112. Michał Sarapata – producent muzyczny
 113. Paweł Pruski – producent muzyczny
 114. Fryderyk Lutyński – producent muzyczny, kompozytor
 115. Dawid Płonka – producent muzyczny
 116. Aleksander Bączkowski – muzyk, Niechęć
 117. Zuza Baum – wokalistka
 118. Dominika Płonka – wokalistka
 119. Adam Wajrak – dziennikarz
 120. Anna Baranowa – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka
 121. Dorota Jędruch – historyczka sztuki, Uniwersytet Jagielloński
 122. Cecylia Malik – artystka, aktywistka
 123. Mirosław Koncewicz – scenograf
 124. Marcin Pater – producent muzyczny
 125. Jakub Wozowicz – rzeźbiarz
 126. Bartolomeo Koczenasz – artysta wizualny
 127. Daria Gosek – Popiołek – posłanka na Sejm RP
 128. Agnieszka Szpila – pisarka
 129. Marcin Żyła – dziennikarz
 130. Peter Bogatka – malarz
 131. Kordian Kądziela – reżyser
 132. Michał Pamuła – muzyk, Teatr Variete
 133. Marcin Kluba – producent muzyczny, Baklu
 134. Iga Chmielewska – artystka interdyscyplinarna 
 135. dr hab. Mariusz Waras – artysta wizualny, ASP w Gdańsku
 136. Arkadiusz Półtorak – krytyk, kurator, wykładowca UJ
 137. Daniel Muzyczuk – kurator
 138. Piotr Zdybał – historyk sztuki, AMA Film
 139. Tomasz Gutkowski – producent
 140. Kamil Kłeczek – menadżer kultury, Galeria Vauxhall
 141. Piotr Trzaskalski – reżyser
 142. Łukasz Barczyk – reżyser producent
 143. Patrycja Serweta – artystka wizualna, muralistka
 144. Aleksandra Stachowicz – artystka wizualna, konserwatorka zabytków, muralistka
 145. Radek Skrzypczyk – artysta wizualny, rzeźbiarz, muralista
 146. Michał Szudrawski – artysta wizualny, malarz, muralista
 147. Janina Tłuczkiewicz – artystka wizualna
 148. Patrycja Serweta – artystka wizualna
 149. Magda Magdziarz – artystka wizualna
 150. Ania Lubińska – artystka wizualna
 151. Kinga Kociarz – artystka wizualna
 152. Emilia Pietras – artystka, malarka, muralistka
 153. Magdalena Tryba – artystka, Galeria SN2022A
 154. Barbara Wojewoda – artystka
 155. Sławomir Bobola, doktorant, Galeria SN2022A
 156. Angelika Pałka – artystka wizualna, muralistka
 157. Kamila Lipka – artystka wizualna, muralistka
 158. Patrycja Chojnacka – artystka wizualna
 159. Marieta Żukowska – aktorka
 160. Jan Kwieciński – producent filmowy
 161. Marta Kudelska – kuratorka, historyczka sztuki, Uniwersytet Jagielloński
 162. Monika Tomaszewska – artystka wizualna, performerka
 163. Joanna Boniecka – kuratorka, historyczka sztuki
 164. Jagna Janicka – scenograf
 165. Michał Dymek – operator filmowy
 166. Maciej Buchwald – reżyser
 167. Krzysztof Pietrala – poeta
 168. Marcin Orliński – poeta
 169. Maria Wasilewska – artystka wizualna
 170. Agnieszka Dutka – artystka
 171. Nela Tąta – artystka
 172. Radosław Szlęzak – artysta
 173. Nils Crone – operator filmowy
 174. Emi Buchwald – reżyserka
 175. Ewa Mleczko – autorka
 176. Jacek Taran – dziennikarz, fotoreporter
 177. Małgorzata Nieciecka – Mac – dziennikarka
 178. Paweł Augustynek – Halny – artysta wizualny, montażysta filmowy
 179. Aleksander Janicki – artysta interdyscyplinarny
 180. Aleksandra Grzonkowska – historyczka sztuki, kuratorka, badaczka, Undergdańsk
 181. Alicja Jelińska – kuratorka – animatorka kultury, Undergdańsk)
 182. Alicja Jabłonowska – koordynatorka, kuratorka, Fundacja Layup
 183. Łukasz Krajewski – artysta, kurator, Fundacja Layup, 100cznia Gdańsk
 184. Filip Kozarski – architekt, kurator, Fundacja Layup, 100cznia Gdańsk
 185. Jakub Tracz – producent muzyczny, Bass Astral
 186. Kacper Matuszewski – muzyk, Afronauts
 187. Magdalena Mazik – animatorka kultury, MOCAK
 188. Andrzej Wasilewski – artysta wizualny
 189. Aleksandra Czeremcha – scenarzystka, reżyserka
 190. Ewa Piaskowska – producentka i scenarzystka filmowa
 191. Jerzy Skolimowski – reżyser, scenarzysta, aktor
 192. Anna Grajewska – edukatorka, menadżerka kultury
 193. Michał Wiśniewski – historyk sztuki, architekt, Instytut Architektury
 194. Magdalena Zakrzewska Duda – animatorka kultury, Nadbałtyckie Centrum Kultury
 195. Róża Wroniszewska – kuratorka, właścicielka domu aukcyjnego
 196. Antoni „Ziut” Gralak – trębacz, kompozytor, producent muzyczny
 197. Wojciech Kozłowski – historyk sztuki, dyrektor galerii BWA w Zielonej Górze
 198. Michał Frydrych – artysta wizualny
 199. Maciej Nowacki – artysta wizualny
 200. Emilia Orzechowska – kuratorka, dyrektorka Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
 201. Jaś Kapela – poeta, pisarz, zawodnik MMA
 202. Magdalena Zych – kustoszka Muzeum Etnograficznego w Krakowie
 203. Marka Lisok – kuratorka
 204. Alicja Rogalska – artystka wizualna
 205. Ewelina Jarosz – trans dyscyplinarna badaczka, artystka
 206. Bogusław Bachorczyk – artysta wizualny
 207. Paulina Karpowicz – malarka
 208. Karolina Świdecka – malarka
 209. Krzysztof Marchlak – artysta wizualny
 210. Eliza Urwanowicz-Rojek – kuratorka galeria Arsenał Białystok
 211. Katarzyna Jagodzińska – muzeolożka, kuratorka projektów kulturalnych
 212. Justyna Górowska – artystka wizualna
 213. Łukasz Białkowski – krytyk sztuki, wykładowca akademicki
 214. Zorka Wolny – artystka wizualna
 215. Dr.hab. Małgorzata Wielek-Mandrela – artysta wizualna, kuratorka
 216. Prof. Kinga Nowak – artystka wizualna
 217. Ernest Ogórek – artysta, wykładowca akademicki
 218. Sebastian Bożek – artysta, wykładowca akademicki
 219. Wojtek Szymański – kurator, krytyk sztuki i historyk sztuki
 220. Romuald Oramus – artysta malarz
 221. Joanna Ruszczyk – krytyczna, dziennikarka
 222. Pamela Bożek – artystka wizualna
 223. Prof. Piotr Jargusz – artysta malarz
 224. Krzysztof Marchlak – artysta
 225. Danuta Różycka – menadżerka kultury tatr KTO
 226. Justyna Droń – animatorka kultury, edukatorka, kuratorka, Cricoteka
 227. Anna Markowska – krytyczka, historyczka sztuki
 228. Jerzy Kosałka – artysta wizualny
 229. Dorota Leśniak-Rychlak – redaktorka, kuratorka
 230. Daniel Rychalski – artysta wizualny
 231. Elżbieta Jabłońska – artystka wizualna
 232. Dorota Masłowska – pisarka
 233. Anna Górska – senatorka RP XI kadencji
 234. Małgorzata Malwina Niespodziewana – artystka wizualna
 235. Patrycja Orzechowska – kuratorka
 236. Grażyna Smalej – artystka wizualna
 237. Tomasz Pytko – manager kultury, Fundacja “Chodźże do Teatru”
 238. Grzegorz Dowgiałło – muzyk, kompozytor
 239. Jacek Długosz – muzyk, Michał Szpak
 240. Szymon Frankowski – muzyk Michał Szpak
 241. Ania Tkaczyk – muzyk, Michał Szpak
 242. Michał Lange – muzyk, Miachał Szpak
 243. Kamil Kędzierski – konstruktor instrumentów
 244. Józef Rusinowski – muzyk, kaliber 44
 245. Piotr Bolanowski – muzyk, kaliber 44
 246. Karolina Szałaśny – wokalistka
 247. Andrzej Webber Mikosz – producent muzyczny
 248. Jakub Buczek – muzyk, Bukowicz
 249. Karolina Kossakowska – Stowarzyszenie ARS LATRANS
 250. Natalia Dąbek – Stowarzyszenie ARS LATRANS
 251. Edyta Gał – rzeźbiarka, Stowarzyszenie ARS LATRANS
 252. Luiza Niemczuk – grafik, Stowarzyszenie ARS LATRANS
 253. Marcin Giza – Wytwórnia Tematy
 254. Iwona Kempa – reżyserka, profesor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie
 255. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia – artysta, profesor ASP w Krakowie
 256. Joanna Zemanek – artystka interdyscyplinarna, scenografka, wykładowczyni ASP w Krakowie
 257. Aleksy Wójtowicz – krytyk i historyk sztuki, redaktor magazynu “Szum”
 258. Karolina Plinta – krytyczka i historyczka sztuki, zastępczyni redaktora naczelnego magazynu “Szum”
 259. Dorota Roqueplo – kostiumografka
 260. Agnieszka Tes – historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka, malarka
 261. Karolina Jabłońska – artystka wizualna
 262. Tomasz Kręcicki – artysta wizualny
 263. Miłosz Biedrzycki – autor wierszy