Grupa Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Jesteśmy apartyjną grupą mieszkanek i mieszkańców z całego Krakowa, którzy walczą o rozwiązanie lokalnych problemów w swoich dzielnicach. Nasza grupa powstała w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych działań władz Krakowa w tej kwestii. Na przestrzeni czterech lat Akcja stała się pełnoprawnym ruchem miejskim, podejmującym wiele różnych tematów: od zieleni w mieście, przez transport i planowanie przestrzenne, aż po działania na rzecz zwierząt. Skład służy nam jako miejsce spotkań oraz przygotowań do naszych akcji.