SZUM // Postęp i zdrada. Głos w sprawie Składu Solnego

Tekst stanowi rozwiniętą wersję przemówienia, które Arkadiusz Półtorak wygłosił przed Radą Miasta Krakowa 6 grudnia 2023. Rada Miasta po wielu godzinach obrad – i wbrew protestom środowiska artystycznego – dała zielone światło dla ogłoszenia zamiaru o utworzeniu Centrum Literatury i Języka Planeta Lem w miejscu Składu Solnego.

Zapraszamy do lektury: https://magazynszum.pl/postep-i-zdrada-glos-w-sprawie-skladu-solnego/

Poniżej publikujemy fragment artykułu, który ukazał się na łamach Magazynu SZUM w dniu 8.12.2023.

Na przełomie pierwszych dwóch dekad bieżącego stulecia w samym Urzędzie Miasta i w kręgach bliskich obecnej władzy pojawiały się różne pomysły na rewitalizację prawego brzegu Wisły. Jeden z nich przewidywał powstanie na Zabłociu dzielnicy kreatywnej, „miasta sztuki”, okalającej Muzeum Sztuki Współczesnej jako jej umowne serce. Co ciekawe, sama dyrektorka MOCAK-u Maria Anna Potocka opowiadała się wówczas publicznie za takim kierunkiem rozwoju dzielnicy. Dla przykładu, w 2010 roku w rozmowie z magazynem „Bryła” podzieliła się taką uwagą: „Wierzę, że MOCAK podziała na Zabłocie jak respirator. Głęboki oddech, tak potrzebny dla rozwoju dzielnicy, nie może oznaczać wyłącznie radosnego komercjalizmu, który zabije »romantyczny prowincjonalizm« miejsca”. W tym samym czasie spekulowano też o możliwości ulokowania na Zabłociu nowego gmachu Filharmonii Krakowskiej, a w debacie publicznej raz po raz pojawiały się głosy o konieczności ochrony okolicy przed zagrożeniami związanymi z postępem – włączając głosy z samego magistratu. Chociaż wytyczne z zamówionego przez miasto Lokalnego Programu Rewitalizacji Zabłocia z 2008 roku nie uwzględniały przemiany dzielnicy w „miasto sztuki”, uchwalane przez Radę Miasta programy rozwoju turystyki w Krakowie oraz jego promocji zawierają ślady ambitnych wizji przemian na prawym brzegu Wisły. Jeszcze dziewięć lat temu, w Planie rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020 proponowano przekształcenie Starego Podgórza wraz z Zabłociem w obszerną slow quarter, przewidując „skoncentrowanie działań na przeciwdziałaniu utraty lokalnego charakteru i tożsamości poprzez promocję i sprzedaż oferty małych (niszowych) form artystycznych, różnego rodzaju klubów hobbystycznych, dobrego jedzenia, ciekawej pod względem artystycznym, alternatywnej rozrywki itd.”.

Jeszcze dziewięć lat temu, w Planie rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020 proponowano przekształcenie Starego Podgórza wraz z Zabłociem w obszerną slow quarter, przewidując „skoncentrowanie działań na przeciwdziałaniu utraty lokalnego charakteru i tożsamości poprzez promocję i sprzedaż oferty małych (niszowych) form artystycznych, różnego rodzaju klubów hobbystycznych, dobrego jedzenia, ciekawej pod względem artystycznym, alternatywnej rozrywki itd.”.

….

Jeszcze dziewięć lat temu, w Planie rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020 proponowano przekształcenie Starego Podgórza wraz z Zabłociem w obszerną slow quarter, przewidując „skoncentrowanie działań na przeciwdziałaniu utraty lokalnego charakteru i tożsamości poprzez promocję i sprzedaż oferty małych (niszowych) form artystycznych, różnego rodzaju klubów hobbystycznych, dobrego jedzenia, ciekawej pod względem artystycznym, alternatywnej rozrywki itd.”.